Επισκευή σκυροδέματος

Επισκευή σκυροδέματος

  • Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας εμφανούς σκυροδέματος
  • Επισκευή κάθε είδους αλλοίωσης (διχρωμίες, φυσαλίδες, ρωγμές, ενώσεις σκυροδέτησης, λεκέδες προσμίξεων- αποκαλουπωτικών λαδιών, σκουριές κ.α.)
  • Πελεκητό μπετόν
  • Πατητή τσιμεντοκονία
  • Απομίμηση εμφανούς σκυροδέματος σε γυψοσανίδα – τσιμεντοσανίδα
A: Αυγής 26, Νέο Ηράκλειο
A: Σολωμού 56, Μεταμόρφωση
A: Αγίας Παρασκευής 6, Λυκόβρυση